Guziki

Status prawny

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Szkoła Podstawowa w Leśmierzu została powołana Uchwałą XL/333/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 marca 2017 poprzez przekształcenie Zespołu Szkół w Leśmierzu.

W skład Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu wchodzi Gimnazjum w Leśmierzu z 3 letnim cyklem kształcenia.

Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Ozorków.

Organem nadzoru pedagogicznego nad Zespołem jest Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność Zespołu regulują następujące akty prawne i dokumenty:

ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

ustawa z dnia z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 r. nr 3, poz. 19 z późn. zm.) 

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-02-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 173